Events 9/1/2021 - 9/30/2021

 • 1/9
  Wednesday
  Zahájení školního roku 2021/2022
  Souvislá praxe
  Společná část MZ - DT MAT
  12:00 viz rozpis Zajišťuje: Prošková
 • 2/9
  Thursday
  Adaptační kurz
  Souvislá praxe
  Adaptační kurz
  Společná část MZ - DT AJ, CJL
  09:00 - 16:35 viz rozpis Zajišťuje: Prošková
 • 3/9
  Friday
  Adaptační kurz
  Souvislá praxe
  Adaptační kurz
  Praktická MZ - opravný termín
  07:45 - 12:00 účast: Nováková, Frejlachová Zajišťuje: Prošková
 • 4/9
  Saturday
 • 5/9
  Sunday
 • 6/9
  Monday
  Souvislá praxe
  Souvislá praxe: EP4, IS4
 • 7/9
  Tuesday
  Praktická část ZZ - opravný a náhradní termín
  Souvislá praxe
  Souvislá praxe: EP4, IS4
 • 8/9
  Wednesday
  Praktická část ZZ - opravný a náhradní termín
  Souvislá praxe
  Souvislá praxe: EP4, IS4
 • 9/9
  Thursday
  Praktická část ZZ - opravný a náhradní termín
  Souvislá praxe
  Souvislá praxe: EP4, IS4
 • 10/9
  Friday
  Souvislá praxe
  Souvislá praxe: EP4, IS4
 • 11/9
  Saturday
 • 12/9
  Sunday
 • 13/9
  Monday
  Souvislá praxe
  Souvislá praxe: EP4, IS4
 • 14/9
  Tuesday
  Souvislá praxe
  Souvislá praxe: EP4, IS4
 • 15/9
  Wednesday
  Ústní část MZ - opravný termín
  Zajišťuje: Prošková
  Souvislá praxe: EP4, IS4
  Zkoušky z ČJ pro cizince
  08:00 - 16:30 Zkoušky z češtiny pro cizince UP1, 1. patro Zajišťuje: Mgr. Kubů
 • 16/9
  Thursday
  Ústní část ZZ - opravný termín
  Souvislá praxe: EP4, IS4
 • 17/9
  Friday
  Souvislá praxe: EP4, IS4
 • 18/9
  Saturday
  Volejbal
  Kvalifikace ČP žákyň - již potvrzeno ČVS (8 týmů) Zodpovídá Mgr. František Janda
 • 19/9
  Sunday
  Volejbal
  Kvalifikace ČP žákyň - již potvrzeno ČVS (8 týmů) Zodpovídá Mgr. František Janda
 • 20/9
  Monday
 • 21/9
  Tuesday
  Studentské volby
  rozpis a poučení zajistí J.Vránek
 • 22/9
  Wednesday
 • 23/9
  Thursday
 • 24/9
  Friday
  Schůzka metodické komise cizích jazyků
  09:30 Jazyková učebna 146. - zúčastní se vyučující cizích jazyků
 • 25/9
  Saturday
 • 26/9
  Sunday
 • 27/9
  Monday
  Volno ředitele školy
 • 28/9
  Tuesday
 • 29/9
  Wednesday
  Zkoušky z ČJ pro cizince
  08:00 - 16:30 Zkoušky z češtiny pro cizince UP1, 1. patro Zajišťuje: Mgr. Kubů
  Zápis do kurzu JŠ
  15:00 Zápis do kurzu JŠ
 • 30/9
  Thursday
  Zajištění rautu
  Raut pro ČUS v Husitském muzeu - H.Boháčová, M.Friedlová, E.Kučerová, vybraní žáci

Toto bude nahrazeno šablonou id="actionTemplate"