Plán akcí 5/1/2019 - 5/31/2019

 • 1/5
  Wednesday
  Státní svátek
 • 2/5
  Thursday
  Státní maturita
  Didaktické testy dle rozpisu Zajišťuje: Vyučující
  Volno ředitele školy
 • 3/5
  Friday
  Státní maturita
  Didaktické testy dle rozpisu Zajišťuje: Vyučující
  Volno ředitele školy
 • 4/5
  Saturday
 • 5/5
  Sunday
 • 6/5
  Monday
  Státní maturita
  Didaktické testy dle rozpisu Zajišťuje: Vyučující
 • 7/5
  Tuesday
  Státní maturita
  Didaktické testy dle rozpisu Zajišťuje: Vyučující
  Gastro soutěž
  Žatecký CUP 2019 - Mistr kávy a Junior Beer Competition, SOU a SOŠ SČMSD Žatec Odpovídá: Kučerová E.
 • 8/5
  Wednesday
  Státní svátek
 • 9/5
  Thursday
  Státní maturita
  Didaktické testy dle rozpisu Zajišťuje: Vyučující
  Odborná exkurze
  Návšěva knižního veletrhu Svět knihy Praha Odpovídá: Ing. Prošková
 • 10/5
  Friday
  Státní maturita
  Didaktické testy dle rozpisu Zajišťuje: Vyučující
  Odborná exkurze
  09:30 - 11:30 Odborná exkurze - Hotel Palcát Tábor Odpovídá: Mgr. Mikolášek
 • 11/5
  Saturday
 • 12/5
  Sunday
 • 13/5
  Monday
  Studijní volno
  Svatý týden
  Přijímací zkoušky
  Jednotné přijímací zkoušky v náhradním termínu (1. a 2. termín) do čtyřletých oborů vzdělání, nástavbové studium - Matematika, ČjL Účast: Přihlášení uchazeči
 • 14/5
  Tuesday
  Odborná exkurze
  Odborná exkurze - automobilové podniky Vysoké Mýto Účast: Vybraní žáci oboru automechanik Odpovídá: Mgr. Mikolášek
  Studijní volno
  Svatý týden
  Přijímací zkoušky
  Jednotné přijímací zkoušky v náhradním termínu (1. a 2. termín) do čtyřletých oborů vzdělání, nástavbové studium - Matematika, ČjL Účast: Přihlášení uchazeči
 • 15/5
  Wednesday
  Odborná exkurze
  Odborná exkurze - automobilové podniky Vysoké Mýto Účast: Vybraní žáci oboru automechanik Odpovídá: Mgr. Mikolášek
  Soutěž
  3. ročník mezinárodní soutěže odborných dovedností žáků O křšťálvou kouli SYSTHERM, SOŠ a SOU Sušice Účast: Vybraní žáci oboru instalatér Odpovídá: Mgr. Mikolášek
  Studijní volno
  Svatý týden
 • 16/5
  Thursday
  Odborná exkurze
  Odborná exkurze - automobilové podniky Vysoké Mýto Účast: Vybraní žáci oboru automechanik Odpovídá: Mgr. Mikolášek
  Uzavření klasifikace
  Soutěž
  3. ročník mezinárodní soutěže odborných dovedností žáků O křšťálvou kouli SYSTHERM, SOŠ a SOU Sušice Účast: Vybraní žáci oboru instalatér Odpovídá: Mgr. Mikolášek
  Studijní volno
  Svatý týden
 • 17/5
  Friday
  Poslední zvonění
  Soutěž
  3. ročník mezinárodní soutěže odborných dovedností žáků O křšťálvou kouli SYSTHERM, SOŠ a SOU Sušice Účast: Vybraní žáci oboru instalatér Odpovídá: Mgr. Mikolášek
  Studijní volno
  Svatý týden
 • 18/5
  Saturday
  Kurz DVPP
  Kurz DVPP - konverzace a metodika konverzačních hodin, JŠ Tandem Praha Zajišťuje: Mgr. Kubů Odpovdíá: Mgr. Mikolášek
 • 19/5
  Sunday
 • 20/5
  Monday
  Maturitní zkouška
  Maturitní zkouška - ústní část
  Maturitní zkouška
  Maturitní zkouška - ústní část
 • 21/5
  Tuesday
  Cukrářský Teambuilding
  Cukrářský Teambuilding, cukrárna Beseda (téma Léto) Účast: Žáci oboru cukrář Zajištuje: Učitelé OV
  Maturitní zkouška
  Maturitní zkouška - ústní část
  Maturitní zkouška
  Maturitní zkouška - ústní část
 • 22/5
  Wednesday
  Cukrářský Teambuilding
  Cukrářský Teambuilding, cukrárna Beseda (téma Léto) Účast: Žáci oboru cukrář Zajištuje: Učitelé OV
  Maturitní zkouška
  Maturitní zkouška - ústní část
  Maturitní zkouška
  Maturitní zkouška - ústní část
 • 23/5
  Thursday
  Cukrářský Teambuilding
  Cukrářský Teambuilding, cukrárna Beseda (téma Léto) Účast: Žáci oboru cukrář Zajištuje: Učitelé OV
  Maturitní zkouška
  Maturitní zkouška - ústní část
  Uzavření klasifikace
 • 24/5
  Friday
  Maturitní zkouška
  Maturitní zkouška - ústní část
  SLU Opava
  SLU Opava, FVP - státní závěrečné zkoušky - patro HŠ, UPI Zajišťuje, odpovídá: Mgr. Lavičková
  Poslední zvonění
 • 25/5
  Saturday
 • 26/5
  Sunday
 • 27/5
  Monday
  Maturitní zkouška
  Maturitní zkouška - ústní část
  Raut
  Příprava rautu pro HZS, Tábor - Měšice, 50 osob Účast: Vybraní žáci Odpovídá: Kučerová E.
 • 28/5
  Tuesday
  Maturitní zkouška
  Maturitní zkouška - ústní část
  Studijní volno
 • 29/5
  Wednesday
  Maturitní zkouška
  Maturitní zkouška - ústní část
  Odborná exkurze
  Odborná exkurze - Památník hrdinů Heydrichiády, Praha Odpovídá: Mgr. Mikolášek
  Studijní volno
  Obhajoba seminárních prací
  Obhajoba seminárních prací, škola UPI Účast: Žáci oboru automechanik Odpovídá: Mgr. Mikolášek
  Zkoušky z ČJ pro cizince
  13:00 - 16:30 Zkoušky z ČJ pro cizince, sborovna Účast: Přihlášení kandidáti Zajišťuje: Vyučující ČjL
 • 30/5
  Thursday
  Studijní volno
 • 31/5
  Friday
  Studijní volno
  Vernisáž
  16:30 - 19:00 Vernisáž - 110 let Veslařského klubu Tábor, Muzeum pivovarnictví Účast: Pozvaní hosté Zjišťuje: sl. Bartoňová, Ing. Šišková, Kučerová E. Odpovídá: Mgr. Petrů
  Muzejní noc
  19:00 - 23:00 Muzejní noc, Muzeum pivovarnictví Vstup pro veřejnost Zajišťuje: sl. Bartoňová, Ing. Šišková Odpovídá: Mgr. Petrů

Toto bude nahrazeno šablonou id="actionTemplate"