Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Tábor, Bydlinského 2474
v
v

Změny v rozvrhu Monday 24. 1.

Lyžařský kurz Itálie - F. Janda, H. Borkovcová, J. Vosátka, A. Strážnická
R. Vosolová - OČR, J. Kubovský - 6. h. - lékař, L. Černá - OČR, M. Šťastný - lékař
1. vyučovací hodinu - testování - u třídy EP1 - M. Hrdinková, CK1 - D. Jandová, VČ4 - D. Cimpová, CK3 - I. Novotná
P. Basíková, K. Turková - lékař
M. Krejčíková - OČR

Nepřítomné třídy - nejsou
Nepřítomní učitelé 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Basíková Petra CIM FAR MAT .. -
Borkovcová Hana - - - .. .. - - - - - -
Černá Libuše .. .. - .. .. -
Janda František - .. .. .. - - .. .. .. - -
Krejčíková Monika .. MIČ - .. JKU
Kubovský Jan .. - -
Šťastný Marcel - - - - - .. .. .. ..
Turková Kristýna .. ŽA MIL SHO ŠAN HRD -
Vosátka Jiří - - MAT - - - MUS - .. .. -
Vosolová Renata - JKU .. .. .. - - -
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů
Baldová Radka
1 odpadá Tech CŘ2 (ŘE) zrušeno
Basíková Petra
1 navíc TH HT1 153 dohled
1 odpadá Aj HT1 zrušeno
Bažant Tomáš
1 odpadá Odv KČ2 (OV1) zrušeno
Benešová Olga
1 navíc TH VČ1 115 dohled
1 odpadá PEK VČ1 (PEK1) zrušeno
3 přesun << Uce HT4 144 z 4. hod
4 přesun >> Uce HT4 na 3. hod
6 přesun << VS VČ1 115 z 8. hod
8 přesun >> VS VČ1 na 6. hod
Boháčová Hana
1 odpadá Odv KČ1 (OV1) zrušeno
Borůvková Hana
1 navíc TH KČ3 023 dohled
1 odpadá Tech KČ3 zrušeno
Cimpová Dagmar
1 navíc TH VČ4 105 dohled
2 spojeno (BAS NEM) Aj VČ3 (AJ1) 102
4 přesun << Aj VČ4 (AJ1) 105 z 6. hod
6 přesun >> Aj VČ4 (AJ1) na 4. hod
Drtina Jiří
0 navíc TH AUI1 mim dohled
1 navíc TH AUE2 mim dohled
Dvořáček Tomáš
1 navíc TH HT4 144 dohled
1 odpadá Tech CK3 (KČ) zrušeno
3 přesun << SUR CK1 (CU) 111 z 28.1. 5. hod
8 přesun >> SUR CŘ2 (CU) na 26.1. 5. hod
Färber Stanislav
1 navíc TH IS3 054 dohled
1 odpadá Ikt VČ1 (IKT1) zrušeno
3 supl. (BAS NEM) Mat IS3 054 dohled
Frejlachová Jana
1 navíc TH PO2 266 dohled
5 přesun << Obp EP1 261 z 25.1. 6. hod
Friedlová Martina
1 odpadá Odv KČ2 (OV2) zrušeno
Herková Jitka
1 navíc TH AUI2 mim dohled
1 odpadá Fyz AUI2 zrušeno
Honsová Helena
1 navíc TH CŘ2 039 dohled
2 přesun << Zpv CK1 111 z 3. hod
3 přesun >> Zpv CK1 na 2. hod
Hrdinková Markéta
1 navíc TH EP1 261 dohled
1 odpadá Cjl EP1 zrušeno
6 supl. (TUR NEM) Nj ISE4 (IS1) 246 dohled
Hrubeš Jan
1 navíc TH HT3 149 dohled
1 odpadá Mat HT3 zrušeno
Chmelíková Gabriela
1 odpadá Aj HT4 (AJ1) zrušeno
4 přesun << Aj VČ4 (AJ2) 146 z 6. hod
6 přesun >> Aj VČ4 (AJ2) na 4. hod
Jandová Dana
1 navíc TH CK1 111 dohled
4 přesun << Obn HT4 144 z 8. hod
8 přesun >> Obn HT4 na 4. hod
Jiránková Ivana
1 navíc TH AUE1 242 dohled
1 odpadá KAU AUE1 zrušeno
Kofroňová Monika
1 odpadá Odv KČ1 (OV2) zrušeno
Kopecký Jan
1 odpadá Odv CŘ1 (OVCU) zrušeno
Koranda František
1 odpadá Odv AUI3 (OVA2) zrušeno
Koubová Gabriela
1 odpadá Odv CK2 (KČ) zrušeno
Krákorová Ivana
1 navíc TH CŘ3 mim dohled
1 odpadá Odv CK2 (CU) zrušeno
Krejčíková Monika
1 odpadá Aj PO2 zrušeno
Krupičková Štěpánka
1 odpadá SZ CŘ2 (CU) zrušeno
3 přesun << STO CK1 (KČ) 010 z 28.1. 5. hod
Kubovský Jan
1 odpadá Mat PO1 zrušeno
Kubů Jitka
1 navíc TH ISE4 140 dohled
1 změna Aj ISE4 (AJX)+ zrušeno
2 spojeno (VSL OČR) Aj ISE4 (EP1) 140
6 spojeno (KRČ OČR) Aj PO1 (1.AJ) 157
Kučerová Eva
1 navíc TH CŘ1
1 odpadá Odv CŘ1 (OVŘE) zrušeno
Kvasnicová Julie
1 navíc TH VČ3 102 dohled
1 odpadá PRÁ VČ3 zrušeno
5 změna PRÁ VČ4 105
Mácha Miloš
1 odpadá Odv AUI3 (OVA1) zrušeno
Matějčková Jana
2 spojeno (VOS SPAK) Nj KČ3 (IKT2) 020
4 spojeno (BAS NEM) Nj KČ3 (AJ1) 020
4 změna Nj KČ3 (NJ1) 020
Michal Pavel
1 odpadá Odv AUE2 (OV1) zrušeno
Michálková Lenka
1 navíc TH HT2 157 dohled
1 odpadá Cjl HT2 zrušeno
3 supl. (TUR NEM) Dej IS1 047 dohled
Michalovič Lenka
3 spojeno (KRČ OČR) Aj HT2 (AJ1) 157
3 změna Aj HT2 (AJ2) 157
Mikšíková Foitová Klára
4 přesun << PRÁ HT3 149 z 25.1. 8. hod
Musil Petr
6 spojeno (VOS SPAK) Ikt KČ3 (IKT2) 113
Nekovář Jan
1 odpadá Odv AUE2 (OV3) zrušeno
Nováková Irena
1 navíc TH PO1 265 dohled
Novotná Daniela
2 navíc Knih IS1 059 dohled
Novotná Ivana
1 navíc TH CK3 020 dohled
3 přesun << Eko VČ2 109 z 26.1. 8. hod
4 přesun << Eko VČ3 102 z 25.1. 9. hod
5 přesun << Eko KČ3 020 z 7. hod
6 přesun << Eko AUI2 251 z 8. hod
7 přesun >> Eko KČ3 na 5. hod
8 přesun >> Eko AUI2 na 6. hod
Prošková Ivana
1 odpadá Uce VČ4 zrušeno
Příběnská Jitka
1 navíc TH VČ2 109 dohled
1 odpadá Cjl VČ2 zrušeno
5 přesun << Cjl VČ3 102 z 28.1. 5. hod
8 přesun >> Nj IS3 na 25.1. 2. hod
Roztočilová Eva
1 odpadá Tech CK3 (CUK) zrušeno
Semrád Petr
1 navíc TH AU3 238 dohled
1 odpadá Fyz AU3 zrušeno
Shonová Olga
1 navíc TH IS2 063 dohled
2 přesun << Nj HT2 157 z 8. hod
4 supl. (TUR NEM) Obn IS1 059 dohled
8 přesun >> Nj HT2 na 2. hod
9 přesun >> Nj HT2 na 26.1. 3. hod
Strnad Tomáš
1 odpadá Odv AUI3 (OVI2) zrušeno
Strouhal Petr
1 odpadá Odv AUE2 (AE1) zrušeno
Šanderová Ladislava
1 navíc TH IS1 059 dohled
1 odpadá Cjl IS3 zrušeno
5 supl. (TUR NEM) Cjl ISE4 (IS1) 246 dohled
Šika Josef
0 odpadá Odv AUI1 (OV1A) zrušeno
Šimák Jan
0 odpadá Odv AUI1 (OV2A) zrušeno
Štrouf Jan
0 odpadá TK AUI1 (IN) zrušeno
Tíkalová Kristýna
1 navíc TH CK2 (CU) mim dohled
1 odpadá Odv CŘ3 zrušeno
Vaníčková Michaela
1 odpadá Odv KČ1 (OV3) zrušeno
Žaludová Eva
1 odpadá Dum ISE4 (IS1) zrušeno
2 spojeno (TUR NEM) Pčt IS2 054
Změny v rozvrzích tříd
AU3
1 TH 238 navíc SEM
1 Fyz odpadá (SEM)
AUE1
1 TH 242 navíc JIR
1 KAU odpadá (JIR)
AUE2
1 TH mim navíc DRT
1 Odv AE1 odpadá (STR)
1 Odv OV1 odpadá (MICH)
1 Odv OV3 odpadá (NEK)
AUI1
0 TH mim navíc DRT
0 Odv OV1A odpadá (Sik)
0 TK IN odpadá (STJ)
0 Odv OV2A odpadá (ŠIM)
AUI2
1 TH mim navíc HEJ
1 Fyz odpadá (HEJ)
6 Eko 251 přesun << NOI z 8. hod
6 Mat odpadá (KUJ)
8 Eko přesun >> na 24.1. 6. hod
AUI3
1 TH navíc DRT
1 Odv OVA1 odpadá (MÁCH)
1 Odv OVA2 odpadá (KRD)
1 Odv OVI2 odpadá (Stt)
CK1
1 TH 111 navíc JAD
1 Tv odpadá (JAN)
2 Zpv 111 přesun << HON z 3. hod
2 Aj odpadá (KRČ)
3 SUR CU 111 přesun << DVŘ z 28.1. 5. hod
3 STO 010 přesun << KRU z 28.1. 5. hod
3 Zpv přesun >> na 24.1. 2. hod
CK2
1 TH mim navíc KUE
1 TH CU mim navíc Tik
1 Odv odpadá (KOU)
1 Odv CU odpadá (KRI)
CK3
1 TH 020 navíc NOI
1 Tech CUK odpadá (ROZ)
1 Tech odpadá (DVŘ)
CŘ1
1 TH navíc KUE
1 Odv OVCU odpadá (KOP)
1 Odv OVŘE odpadá (KUE)
CŘ2
1 TH 039 navíc HON
1 Tech ŘE odpadá (BAR)
1 SZ CU odpadá (KRU)
8 SUR CU přesun >> na 26.1. 5. hod
CŘ3
1 TH mim navíc KRI
1 Odv odpadá (Tik)
EP1
1 TH 261 navíc HRD
1 Cjl odpadá (HRD)
5 Obp 261 přesun << FRE z 25.1. 6. hod
5 Eko odpadá (VSL)
8 Zem odpadá (JAN)
HT1
1 TH 153 navíc BAS
1 Aj odpadá (BAS)
HT2
1 TH 157 navíc MIL
1 Cjl odpadá (MIL)
2 Nj 157 přesun << SHO z 8. hod
2 Zem odpadá (JAN)
3 Aj AJ1 157 spojí MIČ (KRČ)
3 Aj AJ2 157 změna MIČ
6 Tv odpadá (ŠŤA)
8 Nj přesun >> na 24.1. 2. hod
9 Nj přesun >> na 26.1. 3. hod
HT3
1 TH 149 navíc HRU
1 Mat odpadá (HRU)
4 PRÁ 149 přesun << FOI z 25.1. 8. hod
4 Eko odpadá (VSL)
7 Tv odpadá (ŠŤA)
HT4
1 TH 144 navíc DVŘ
1 Aj AJ1 odpadá (CHM)
1 Aj AJX odpadá (JKU)
3 Uce 144 přesun << BEN z 4. hod
3 Eko odpadá (VSL)
4 Obn 144 přesun << JAD z 8. hod
4 Uce přesun >> na 24.1. 3. hod
8 Obn přesun >> na 24.1. 4. hod
IS1
1 TH 059 navíc ŠAN
1 Eko odpadá (ČER)
2 Knih 059 navíc NOD
2 Eko odpadá (ČER)
3 Dej 047 supluje MIL (TUR)
4 Obn 059 supluje SHO (TUR)
7 Zem odpadá (JAN)
IS2
1 TH 063 navíc SHO
1 Inf odpadá (TUR)
2 Pčt 054 spojí ŽA (TUR)
IS3
1 TH 054 navíc FAR
1 Cjl odpadá (ŠAN)
3 Mat 054 supluje FAR (BAS)
8 Nj přesun >> na 25.1. 2. hod
ISE4
1 TH 140 navíc JKU
1 Aj AJX odpadá (JKU)
1 Dum IS1 odpadá (ŽA)
2 Aj EP1 140 spojí JKU (VSL)
5 Cjl IS1 246 supluje ŠAN (TUR)
6 Nj IS1 246 supluje HRD (TUR)
8 Tv odpadá (ŠŤA)
9 Tv odpadá (ŠŤA)
KČ1
1 TH navíc KUE
1 Odv OV1 odpadá (BOH)
1 Odv OV2 odpadá (KOM)
1 Odv OV3 odpadá (VAČ)
KČ2
1 TH navíc KUE
1 Odv OV2 odpadá (Fri)
1 Odv OV1 odpadá (Baz)
KČ3
1 TH 023 navíc BRŮ
1 Tech odpadá (BRŮ)
2 Nj IKT2 020 spojí MAT (VOS)
4 Nj AJ1 020 spojí MAT (BAS)
4 Nj NJ1 020 změna MAT
5 Eko 020 přesun << NOI z 7. hod
5 Aj AJ1 odpadá (BAS)
5 Aj AJ2 odpadá (KRČ)
6 Ikt IKT2 113 spojí MUS (VOS)
7 Eko přesun >> na 24.1. 5. hod
PO1
1 TH 265 navíc NOV
1 Mat odpadá (KUJ)
6 Aj 1.AJ 157 spojí JKU (KRČ)
PO2
1 TH 266 navíc FRE
1 Aj odpadá (KRČ)
8 Ikt odpadá (VOS)
9 Ikt odpadá (VOS)
VČ1
1 TH 115 navíc BEN
1 PEK PEK1 odpadá (BEN)
1 Ikt IKT1 odpadá (FAR)
6 VS 115 přesun << BEN z 8. hod
6 Zem odpadá (JAN)
8 VS přesun >> na 24.1. 6. hod
VČ2
1 TH 109 navíc PŘÍ
1 Cjl odpadá (PŘÍ)
3 Eko 109 přesun << NOI z 26.1. 8. hod
3 Tv TV1 odpadá (BHA)
3 Tv TV2 odpadá (JAN)
VČ3
1 TH 102 navíc KVA
1 PRÁ odpadá (KVA)
2 Aj AJ1 102 spojí CIM (BAS)
4 Eko 102 přesun << NOI z 25.1. 9. hod
4 Tv odpadá (BHA)
5 Cjl 102 přesun << PŘÍ z 28.1. 5. hod
5 VS odpadá (ČER)
VČ4
1 TH 105 navíc CIM
1 Uce odpadá (PRO)
4 Aj AJ2 146 přesun << CHM z 6. hod
4 Aj AJ1 105 přesun << CIM z 6. hod
4 HČS odpadá (ČER)
5 PRÁ 105 změna KVA
6 Aj AJ2 přesun >> na 24.1. 4. hod
6 Aj AJ1 přesun >> na 24.1. 4. hod
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou