Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Tábor, Bydlinského 2474
v
v

Změny v rozvrhu Thursday 30. 6.

Nepřítomné třídy - nejsou
Nepřítomní učitelé 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Benešová Olga .. .. .. .. - - - - -
Šťastný Marcel - - - - .. .. .. .. ..
Vránek Jiří - - - .. .. .. .. .. -
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů
Baldová Radka
1 navíc TH CŘ1 023 do úvazku
1 odpadá Výž CŘ2 (ŘE) zrušeno
2 odpadá SUR CK3 (CUK) zrušeno
3 odpadá Tech CŘ2 (ŘE) zrušeno
4 odpadá Tech CŘ2 (ŘE) zrušeno
Bartoš Štěpán
1 odpadá Odv AUI1 (OVIN) zrušeno
2 odpadá Odv AUI1 (OVIN) zrušeno
3 odpadá Odv AUI1 (OVIN) zrušeno
4 odpadá Odv AUI1 (OVIN) zrušeno
5 odpadá Odv AUI1 (OVIN) zrušeno
6 odpadá Odv AUI1 (OVIN) zrušeno
Basíková Petra
1 navíc TH HT1 153 do úvazku
1 odpadá Aj KČ3 (AJ1) zrušeno
2 odpadá Aj HT1 (AJ2) zrušeno
3 odpadá Aj HT1 (AJ1) zrušeno
4 odpadá Aj IS3 zrušeno
5 odpadá Aj VČ3 (AJ1) zrušeno
Bažant Tomáš
1 odpadá Odv KČ2 (OV1) zrušeno
2 odpadá Odv KČ2 (OV1) zrušeno
3 odpadá Odv KČ2 (OV1) zrušeno
4 odpadá Odv KČ2 (OV1) zrušeno
5 odpadá Odv KČ2 (OV1) zrušeno
6 odpadá Odv KČ2 (OV1) zrušeno
7 odpadá Odv KČ2 (OV1) zrušeno
Boháčová Hana
1 odpadá Odv KČ1 (OV1) zrušeno
2 odpadá Odv KČ1 (OV1) zrušeno
3 odpadá Odv KČ1 (OV1) zrušeno
4 odpadá Odv KČ1 (OV1) zrušeno
5 odpadá Odv KČ1 (OV1) zrušeno
6 odpadá Odv KČ1 (OV1) zrušeno
Borkovcová Hana
1 odpadá Tv IS1 zrušeno
3 odpadá Tv VČ2 (TV1) zrušeno
4 odpadá Tv VČ3 zrušeno
5 odpadá Tv IS3 zrušeno
Borůvková Hana
2 odpadá Tech CK1 (CU) zrušeno
4 odpadá Tech KČ3 zrušeno
5 odpadá Tech KČ3 zrušeno
7 odpadá TPP HT1 (TPP2) zrušeno
8 odpadá TPP HT1 (TPP2) zrušeno
9 odpadá TPP HT1 (TPP2) zrušeno
10 odpadá TPP HT1 (TPP2) zrušeno
Brabcová Krešáková Pavla
4 odpadá Aj VČ1 (AJ1) zrušeno
5 odpadá Aj CK1 (CU) zrušeno
6 odpadá Aj AUE1 (AJ1) zrušeno
7 odpadá Tv AUE1 (TV1) zrušeno
Cimpová Dagmar
1 odpadá Aj VČ2 (AJ1) zrušeno
2 odpadá Aj VČ4 (AJ1) zrušeno
3 odpadá Aj CK3 (KČ) zrušeno
4 odpadá Aj VČ1 (AJ2) zrušeno
5 odpadá Aj VČ3 (AJ2) zrušeno
Černá Libuše
1 navíc TH VČ1 115 do úvazku
1 odpadá CVS VČ3 (IKT1) zrušeno
3 odpadá VS VČ3 zrušeno
4 odpadá VS VČ4 zrušeno
5 odpadá HČS VČ4 zrušeno
Dvořáček Tomáš
1 odpadá SUR CK1 (CU) zrušeno
2 odpadá Tech CK1 (KČ) zrušeno
3 odpadá SUR CŘ2 (CU) zrušeno
4 odpadá SUR CŘ2 (CU) zrušeno
6 odpadá Tech CK1 (KČ) zrušeno
Färber Stanislav
1 navíc TH IS3 054 do úvazku
1 odpadá Mat ISE4 zrušeno
2 odpadá Mat KČ3 zrušeno
3 odpadá Mat IS3 zrušeno
5 odpadá ICTS ISE4 (ICT1) zrušeno
6 odpadá ICTS ISE4 (ICT1) zrušeno
Frejlachová Jana
1 odpadá Man PO2 zrušeno
2 odpadá Mar PO1 zrušeno
5 odpadá Eko PO1 zrušeno
6 odpadá Eko PO2 zrušeno
Friedlová Martina
1 odpadá Odv KČ2 (OV2) zrušeno
2 odpadá Odv KČ2 (OV2) zrušeno
3 odpadá Odv KČ2 (OV2) zrušeno
4 odpadá Odv KČ2 (OV2) zrušeno
5 odpadá Odv KČ2 (OV2) zrušeno
6 odpadá Odv KČ2 (OV2) zrušeno
7 odpadá Odv KČ2 (OV2) zrušeno
Herková Jitka
0 odpadá Mt AUI1 (IN) zrušeno
1 navíc TH AUI2 251 do úvazku
3 odpadá Fyz AUI2 zrušeno
Honsová Helena
1 navíc TH CŘ2 025 do úvazku
1 odpadá Zpv HT2 zrušeno
2 odpadá Zpv AUE1 zrušeno
3 odpadá Zpv CK1 (CU) zrušeno
6 odpadá Zpv VČ1 zrušeno
7 odpadá Zpv IS1 zrušeno
Hrdinková Markéta
1 navíc TH AUE2 255 do úvazku
1 odpadá Nj VČ1 (NJ1) zrušeno
2 odpadá Cjl AU3 zrušeno
4 odpadá Cjl ISE4 (EP1) zrušeno
5 odpadá Cjl CŘ2 zrušeno
Hrubeš Jan
1 navíc TH HT3 149 do úvazku
1 odpadá Mat AU3 zrušeno
2 odpadá Mat HT4 zrušeno
3 odpadá Mat HT2 zrušeno
5 odpadá Mat AUE1 zrušeno
Chmelíková Gabriela
2 odpadá Aj VČ4 (AJ2) zrušeno
3 odpadá Aj HT4 (AJ1) zrušeno
5 odpadá Aj IS2 (AJ1) zrušeno
6 odpadá Aj AUI2 zrušeno
7 odpadá Aj AUI2 zrušeno
Janda František
1 navíc TH CK1 111 do úvazku
2 odpadá Tv CŘ2 zrušeno
3 odpadá Tv VČ2 (TV2) zrušeno
5 odpadá Zem EP1 zrušeno
6 odpadá Zem HT2 zrušeno
8 odpadá Tv KČ3 zrušeno
Jandová Dana
1 navíc TH KČ1 020 do úvazku
1 odpadá Obn CK3 zrušeno
3 odpadá Cjl KČ3 zrušeno
6 odpadá Obn VČ3 zrušeno
7 odpadá Obn IS3 zrušeno
Jiránková Ivana
1 navíc TH AUE1 242 do úvazku
1 odpadá ZTV AUI2 (AU1) zrušeno
3 odpadá ZTV AUE1 (AU) zrušeno
4 odpadá ZTV AUE1 (AU) zrušeno
Kofroňová Monika
1 odpadá Odv KČ1 (OV2) zrušeno
2 odpadá Odv KČ1 (OV2) zrušeno
3 odpadá Odv KČ1 (OV2) zrušeno
4 odpadá Odv KČ1 (OV2) zrušeno
5 odpadá Odv KČ1 (OV2) zrušeno
6 odpadá Odv KČ1 (OV2) zrušeno
Kofroňová Soňa
1 odpadá Nj VČ1 (NJ2) zrušeno
Kopecký Jan
1 odpadá Odv CŘ1 (OVCU) zrušeno
2 odpadá Odv CŘ1 (OVCU) zrušeno
3 odpadá Odv CŘ1 (OVCU) zrušeno
4 odpadá Odv CŘ1 (OVCU) zrušeno
5 odpadá Odv CŘ1 (OVCU) zrušeno
6 odpadá Odv CŘ1 (OVCU) zrušeno
Koranda František
1 odpadá Odv AUI3 (OVA2) zrušeno
2 odpadá Odv AUI3 (OVA2) zrušeno
3 odpadá Odv AUI3 (OVA2) zrušeno
4 odpadá Odv AUI3 (OVA2) zrušeno
5 odpadá Odv AUI3 (OVA2) zrušeno
6 odpadá Odv AUI3 (OVA2) zrušeno
7 odpadá Odv AUI3 (OVA2) zrušeno
Kosobudová Naďa
1 odpadá TOS HT1 zrušeno
2 odpadá TOS HT1 (TOS1) zrušeno
3 odpadá TOS HT1 (TOS2) zrušeno
Koubová Gabriela
1 odpadá Odv CK2 (KČ) zrušeno
2 odpadá Odv CK2 (KČ) zrušeno
3 odpadá Odv CK2 (KČ) zrušeno
4 odpadá Odv CK2 (KČ) zrušeno
5 odpadá Odv CK2 (KČ) zrušeno
6 odpadá Odv CK2 (KČ) zrušeno
7 odpadá Odv CK2 (KČ) zrušeno
Krákorová Ivana
1 odpadá Odv CK2 (CU) zrušeno
2 odpadá Odv CK2 (CU) zrušeno
3 odpadá Odv CK2 (CU) zrušeno
4 odpadá Odv CK2 (CU) zrušeno
5 odpadá Odv CK2 (CU) zrušeno
6 odpadá Odv CK2 (CU) zrušeno
7 odpadá Odv CK2 (CU) zrušeno
Krejčíková Monika
1 odpadá Aj KČ3 (AJ2) zrušeno
2 odpadá Aj HT2 (AJ1) zrušeno
3 odpadá Aj PO2 zrušeno
4 odpadá Aj PO1 (1.AJ) zrušeno
5 odpadá Aj CK1 (KČ) zrušeno
6 odpadá Aj IS1 zrušeno
Krupičková Štěpánka
1 navíc TH CK2 039 do úvazku
1 odpadá STO CK1 (KČ) zrušeno
2 odpadá PAV CK3 (KČ) zrušeno
4 odpadá TOS HT2 (TOS1) zrušeno
Kubovský Jan
1 navíc TH KČ2 008 do úvazku
1 odpadá Mat PO1 zrušeno
2 odpadá Mat PO2 zrušeno
Kubů Jitka
2 odpadá Aj ISE4 (IS1) zrušeno
3 změna Aj ISE4 (AJX)+ zrušeno
4 odpadá Aj PO1 (2.AJ) zrušeno
Kučerová Eva
1 odpadá Odv CŘ1 (OVŘE) zrušeno
2 odpadá Odv CŘ1 (OVŘE) zrušeno
3 odpadá Odv CŘ1 (OVŘE) zrušeno
4 odpadá Odv CŘ1 (OVŘE) zrušeno
5 odpadá Odv CŘ1 (OVŘE) zrušeno
6 odpadá Odv CŘ1 (OVŘE) zrušeno
Kvasnicová Julie
1 navíc TH VČ3 102 do úvazku
1 odpadá CVS VČ3 (IKT2) zrušeno
3 odpadá Mat VČ4 zrušeno
5 odpadá Mat VČ2 zrušeno
6 odpadá PRÁ VČ4 zrušeno
Mácha Miloš
1 odpadá Odv AUI3 (OVA1) zrušeno
2 odpadá Odv AUI3 (OVA1) zrušeno
3 odpadá Odv AUI3 (OVA1) zrušeno
4 odpadá Odv AUI3 (OVA1) zrušeno
5 odpadá Odv AUI3 (OVA1) zrušeno
6 odpadá Odv AUI3 (OVA1) zrušeno
7 odpadá Odv AUI3 (OVA1) zrušeno
Martinová Jindra
3 odpadá Aj CK3 (CUK) zrušeno
6 odpadá Aj CŘ2 zrušeno
Michal Pavel
1 odpadá Odv AUE2 (OV1) zrušeno
2 odpadá Odv AUE2 (OV1) zrušeno
3 odpadá Odv AUE2 (OV1) zrušeno
4 odpadá Odv AUE2 (OV1) zrušeno
5 odpadá Odv AUE2 (OV1) zrušeno
6 odpadá Odv AUE2 (OV1) zrušeno
Michálková Lenka
1 navíc TH HT2 157 do úvazku
4 odpadá Cjl HT1 zrušeno
6 odpadá Dej EP1 zrušeno
7 odpadá SČJ HT4 zrušeno
8 odpadá SČJ HT4 zrušeno
Michalovič Lenka
1 odpadá Aj VČ2 (AJ2) zrušeno
2 odpadá Aj HT2 (AJ2) zrušeno
3 odpadá Aj AU3 zrušeno
4 odpadá Aj EP1 zrušeno
5 odpadá Aj IS2 (AJ2) zrušeno
6 odpadá Aj AUE1 (AJ2) zrušeno
Mikolášek Milan
1 odpadá Cjl AUE1 zrušeno
4 odpadá Obn AUI2 zrušeno
Mikšíková Foitová Klára
2 odpadá VS VČ2 zrušeno
3 odpadá PRÁ PO1 zrušeno
4 odpadá PRÁ VČ2 zrušeno
5 odpadá PRÁ ISE4 (EP1) zrušeno
6 odpadá PRÁ ISE4 (EP1) zrušeno
8 odpadá Obn HT2 zrušeno
Musil Petr
2 odpadá Ikt VČ1 (IKT2) zrušeno
3 odpadá Ikt VČ1 (IKT2) zrušeno
5 odpadá Ikt CK3 (CUK) zrušeno
6 odpadá Ikt CK3 (CUK) zrušeno
7 odpadá Ikt CK1 (KČ) zrušeno
8 odpadá Ikt CK1 (KČ) zrušeno
Musilová Marta
5 odpadá TOS HT2 (TOS2) zrušeno
6 odpadá STO KČ3 zrušeno
Nekovář Jan
1 odpadá Odv AUE2 (OV3) zrušeno
2 odpadá Odv AUE2 (OV3) zrušeno
3 odpadá Odv AUE2 (OV3) zrušeno
4 odpadá Odv AUE2 (OV3) zrušeno
5 odpadá Odv AUE2 (OV3) zrušeno
6 odpadá Odv AUE2 (OV3) zrušeno
Němečková Marta
1 odpadá UP HT3 zrušeno
2 odpadá UP HT3 zrušeno
3 odpadá UP HT3 zrušeno
4 odpadá UP HT3 zrušeno
5 odpadá UP HT3 zrušeno
6 odpadá UP HT3 zrušeno
Nováková Irena
1 navíc TH PO1 265 do úvazku
1 odpadá Iep HT4 (PEK2) zrušeno
2 odpadá Uce ISE4 (EP1) zrušeno
4 odpadá UP PO2 (UP2) zrušeno
Novotná Daniela
3 odpadá KIS ISE4 (IS1) zrušeno
4 odpadá Knih IS2 zrušeno
Novotná Ivana
1 navíc TH AUI1 238 do úvazku
3 odpadá Eko CK1 (KČ) zrušeno
4 odpadá Eko AU3 zrušeno
5 odpadá Eko AUI2 zrušeno
8 odpadá Hov CK3 (KČ) zrušeno
9 odpadá Eko CK3 (KČ) zrušeno
Prošková Ivana
1 odpadá PEK IS2 zrušeno
2 odpadá PEK IS1 zrušeno
Příběnská Jitka
1 navíc TH VČ2 109 do úvazku
1 odpadá Cjl VČ4 zrušeno
2 odpadá Cjl VČ3 zrušeno
4 odpadá Cjl CK1 zrušeno
Roztočilová Eva
1 odpadá Tech CŘ2 (CU) zrušeno
Semrád Petr
2 odpadá ODg AUI2 (AU1) zrušeno
3 odpadá ZEl AUE1 (AE) zrušeno
4 odpadá ZEl AUE1 (AE) zrušeno
5 odpadá ODg AU3 zrušeno
Shonová Olga
1 navíc TH IS2 063 do úvazku
1 odpadá Nj EP1 zrušeno
3 odpadá Nj IS2 zrušeno
4 odpadá Nj HT4 zrušeno
5 odpadá Nj HT4 zrušeno
Stachová Daniela
2 odpadá Mat EP1 zrušeno
3 odpadá Ikt IS1 zrušeno
4 odpadá Ikt IS1 zrušeno
7 odpadá Ikt CK1 (CU) zrušeno
8 odpadá Ikt CK1 (CU) zrušeno
Strnad Tomáš
1 odpadá Odv AUI3 (OVI2) zrušeno
2 odpadá Odv AUI3 (OVI2) zrušeno
3 odpadá Odv AUI3 (OVI2) zrušeno
4 odpadá Odv AUI3 (OVI2) zrušeno
5 odpadá Odv AUI3 (OVI2) zrušeno
6 odpadá Odv AUI3 (OVI2) zrušeno
7 odpadá Odv AUI3 (OVI2) zrušeno
Strouhal Petr
1 odpadá Odv AUE2 (AE1) zrušeno
2 odpadá Odv AUE2 (AE1) zrušeno
3 odpadá Odv AUE2 (AE1) zrušeno
4 odpadá Odv AUE2 (AE1) zrušeno
5 odpadá Odv AUE2 (AE1) zrušeno
6 odpadá Odv AUE2 (AE1) zrušeno
Šanderová Ladislava
1 navíc TH IS1 059 do úvazku
2 odpadá Cjl IS2 zrušeno
4 odpadá Cjl ISE4 (IS1) zrušeno
5 odpadá Cjl IS1 zrušeno
6 odpadá Cjl IS3 zrušeno
Šika Josef
0 odpadá Odv AUI1 (OV1A) zrušeno
1 odpadá Odv AUI1 (OV1A) zrušeno
2 odpadá Odv AUI1 (OV1A) zrušeno
3 odpadá Odv AUI1 (OV1A) zrušeno
4 odpadá Odv AUI1 (OV1A) zrušeno
5 odpadá Odv AUI1 (OV1A) zrušeno
Šimák Jan
0 odpadá Odv AUI1 (OV2A) zrušeno
1 odpadá Odv AUI1 (OV2A) zrušeno
2 odpadá Odv AUI1 (OV2A) zrušeno
3 odpadá Odv AUI1 (OV2A) zrušeno
4 odpadá Odv AUI1 (OV2A) zrušeno
5 odpadá Odv AUI1 (OV2A) zrušeno
Štrouf Jan
1 odpadá Vy AUI2 (IN) zrušeno
2 odpadá TK AUI2 (IN) zrušeno
Tíkalová Kristýna
1 odpadá Odv CŘ3 zrušeno
2 odpadá Odv CŘ3 zrušeno
3 odpadá Odv CŘ3 zrušeno
4 odpadá Odv CŘ3 zrušeno
5 odpadá Odv CŘ3 zrušeno
6 odpadá Odv CŘ3 zrušeno
7 odpadá Odv CŘ3 zrušeno
Turková Kristýna
1 odpadá ICTS IS3 zrušeno
2 odpadá ICTS IS3 zrušeno
Vaníčková Michaela
1 odpadá Odv KČ1 (OV3) zrušeno
2 odpadá Odv KČ1 (OV3) zrušeno
3 odpadá Odv KČ1 (OV3) zrušeno
4 odpadá Odv KČ1 (OV3) zrušeno
5 odpadá Odv KČ1 (OV3) zrušeno
6 odpadá Odv KČ1 (OV3) zrušeno
Vosátka Jiří
5 odpadá Ikt CK3 (KČ) zrušeno
6 odpadá Ikt CK3 (KČ) zrušeno
Vosolová Renata
1 navíc TH EP1 261 do úvazku
3 odpadá PEK EP1 zrušeno
4 odpadá PEK HT2 (PEK2) zrušeno
5 odpadá PEK HT2 (PEK1) zrušeno
6 odpadá Eko IS2 zrušeno
7 odpadá Eko IS2 zrušeno
Žaludová Eva
5 odpadá SK VČ1 zrušeno
6 odpadá SK VČ2 zrušeno
Změny v rozvrzích tříd
AU3
1 Mat odpadá (HRU)
2 Cjl odpadá (HRD)
3 Aj odpadá (MIČ)
4 Eko odpadá (NOI)
5 ODg odpadá (SEM)
6 Tv odpadá (ŠŤA)
AUE1
1 TH 242 navíc JIR
1 Cjl odpadá (MIK)
2 Zpv odpadá (HON)
3 ZTV AU odpadá (JIR)
3 ZEl AE odpadá (SEM)
4 ZTV AU odpadá (JIR)
4 ZEl AE odpadá (SEM)
5 Mat odpadá (HRU)
6 Aj AJ2 odpadá (MIČ)
6 Aj AJ1 odpadá (BKP)
7 Tv TV2 odpadá (ŠŤA)
7 Tv TV1 odpadá (BKP)
AUE2
1 TH 255 navíc HRD
1 Odv AE1 odpadá (STR)
1 Odv OV1 odpadá (MICH)
1 Odv OV3 odpadá (NEK)
2 Odv AE1 odpadá (STR)
2 Odv OV1 odpadá (MICH)
2 Odv OV3 odpadá (NEK)
3 Odv AE1 odpadá (STR)
3 Odv OV1 odpadá (MICH)
3 Odv OV3 odpadá (NEK)
4 Odv AE1 odpadá (STR)
4 Odv OV1 odpadá (MICH)
4 Odv OV3 odpadá (NEK)
5 Odv AE1 odpadá (STR)
5 Odv OV1 odpadá (MICH)
5 Odv OV3 odpadá (NEK)
6 Odv AE1 odpadá (STR)
6 Odv OV1 odpadá (MICH)
6 Odv OV3 odpadá (NEK)
AUI1
0 Mt IN odpadá (HEJ)
0 Odv OV1A odpadá (Sik)
0 Odv OV2A odpadá (ŠIM)
1 TH 238 navíc NOI
1 Odv OV1A odpadá (Sik)
1 Odv OV2A odpadá (ŠIM)
1 Odv OVIN odpadá (BRT)
2 Odv OV1A odpadá (Sik)
2 Odv OV2A odpadá (ŠIM)
2 Odv OVIN odpadá (BRT)
3 Odv OV1A odpadá (Sik)
3 Odv OV2A odpadá (ŠIM)
3 Odv OVIN odpadá (BRT)
4 Odv OV1A odpadá (Sik)
4 Odv OV2A odpadá (ŠIM)
4 Odv OVIN odpadá (BRT)
5 Odv OV1A odpadá (Sik)
5 Odv OV2A odpadá (ŠIM)
5 Odv OVIN odpadá (BRT)
6 Odv OVIN odpadá (BRT)
AUI2
1 TH 251 navíc HEJ
1 ZTV AU1 odpadá (JIR)
1 Vy IN odpadá (STJ)
2 ODg AU1 odpadá (SEM)
2 TK IN odpadá (STJ)
3 Fyz odpadá (HEJ)
4 Obn odpadá (MIK)
5 Eko odpadá (NOI)
6 Aj odpadá (CHM)
7 Aj odpadá (CHM)
AUI3
1 Odv OVA1 odpadá (MÁCH)
1 Odv OVA2 odpadá (KRD)
1 Odv OVI2 odpadá (Stt)
2 Odv OVA1 odpadá (MÁCH)
2 Odv OVA2 odpadá (KRD)
2 Odv OVI2 odpadá (Stt)
3 Odv OVA1 odpadá (MÁCH)
3 Odv OVA2 odpadá (KRD)
3 Odv OVI2 odpadá (Stt)
4 Odv OVA1 odpadá (MÁCH)
4 Odv OVA2 odpadá (KRD)
4 Odv OVI2 odpadá (Stt)
5 Odv OVA1 odpadá (MÁCH)
5 Odv OVA2 odpadá (KRD)
5 Odv OVI2 odpadá (Stt)
6 Odv OVA1 odpadá (MÁCH)
6 Odv OVA2 odpadá (KRD)
6 Odv OVI2 odpadá (Stt)
7 Odv OVA1 odpadá (MÁCH)
7 Odv OVA2 odpadá (KRD)
7 Odv OVI2 odpadá (Stt)
CK1
1 TH 111 navíc JAN
1 SUR CU odpadá (DVŘ)
1 STO odpadá (KRU)
2 Tech CU odpadá (BRŮ)
2 Tech odpadá (DVŘ)
3 Zpv CU odpadá (HON)
3 Eko odpadá (NOI)
4 Cjl odpadá (PŘÍ)
5 Aj CU odpadá (BKP)
5 Aj odpadá (KRČ)
6 Tech odpadá (DVŘ)
7 Ikt odpadá (MUS)
7 Ikt CU odpadá (STA)
8 Ikt odpadá (MUS)
8 Ikt CU odpadá (STA)
CK2
1 TH 039 navíc KRU
1 Odv odpadá (KOU)
1 Odv CU odpadá (KRI)
2 Odv odpadá (KOU)
2 Odv CU odpadá (KRI)
3 Odv odpadá (KOU)
3 Odv CU odpadá (KRI)
4 Odv odpadá (KOU)
4 Odv CU odpadá (KRI)
5 Odv odpadá (KOU)
5 Odv CU odpadá (KRI)
6 Odv odpadá (KOU)
6 Odv CU odpadá (KRI)
7 Odv odpadá (KOU)
7 Odv CU odpadá (KRI)
CK3
1 Obn odpadá (JAD)
2 SUR CUK odpadá (BAR)
2 PAV odpadá (KRU)
3 Aj odpadá (CIM)
3 Aj CUK odpadá (MAJ)
4 Cjl odpadá (VRÁ)
5 Ikt odpadá (VOS)
5 Ikt CUK odpadá (MUS)
6 Ikt odpadá (VOS)
6 Ikt CUK odpadá (MUS)
8 Hov odpadá (NOI)
9 Eko odpadá (NOI)
CŘ1
1 TH 023 navíc BAR
1 Odv OVCU odpadá (KOP)
1 Odv OVŘE odpadá (KUE)
2 Odv OVCU odpadá (KOP)
2 Odv OVŘE odpadá (KUE)
3 Odv OVCU odpadá (KOP)
3 Odv OVŘE odpadá (KUE)
4 Odv OVCU odpadá (KOP)
4 Odv OVŘE odpadá (KUE)
5 Odv OVCU odpadá (KOP)
5 Odv OVŘE odpadá (KUE)
6 Odv OVCU odpadá (KOP)
6 Odv OVŘE odpadá (KUE)
CŘ2
1 TH 025 navíc HON
1 Tech CU odpadá (ROZ)
1 Výž ŘE odpadá (BAR)
2 Tv odpadá (JAN)
3 Tech ŘE odpadá (BAR)
3 SUR CU odpadá (DVŘ)
4 Tech ŘE odpadá (BAR)
4 SUR CU odpadá (DVŘ)
5 Cjl odpadá (HRD)
6 Aj odpadá (MAJ)
CŘ3
1 Odv odpadá (Tik)
2 Odv odpadá (Tik)
3 Odv odpadá (Tik)
4 Odv odpadá (Tik)
5 Odv odpadá (Tik)
6 Odv odpadá (Tik)
7 Odv odpadá (Tik)
EP1
1 TH 261 navíc VSL
1 Nj odpadá (SHO)
2 Mat odpadá (STA)
3 PEK odpadá (VSL)
4 Aj odpadá (MIČ)
5 Zem odpadá (JAN)
6 Dej odpadá (MIL)
HT1
1 TH 153 navíc BAS
1 TOS odpadá (KOS)
2 Aj AJ2 odpadá (BAS)
2 TOS TOS1 odpadá (KOS)
3 Aj AJ1 odpadá (BAS)
3 TOS TOS2 odpadá (KOS)
4 Cjl odpadá (MIL)
5 Tv odpadá (ŠŤA)
7 TPP TPP2 odpadá (BRŮ)
8 TPP TPP2 odpadá (BRŮ)
9 TPP TPP2 odpadá (BRŮ)
10 TPP TPP2 odpadá (BRŮ)
HT2
1 TH 157 navíc MIL
1 Zpv odpadá (HON)
2 Aj AJ1 odpadá (KRČ)
2 Aj AJ2 odpadá (MIČ)
3 Mat odpadá (HRU)
4 PEK PEK2 odpadá (VSL)
4 TOS TOS1 odpadá (KRU)
5 TOS TOS2 odpadá (MUM)
5 PEK PEK1 odpadá (VSL)
6 Zem odpadá (JAN)
8 Obn odpadá (FOI)
HT3
1 TH 149 navíc HRU
1 UP odpadá (NEM)
2 UP odpadá (NEM)
3 UP odpadá (NEM)
4 UP odpadá (NEM)
5 UP odpadá (NEM)
6 UP odpadá (NEM)
HT4
1 Iep PEK1 odpadá (BEN)
1 Iep PEK2 odpadá (NOV)
2 Mat odpadá (HRU)
3 Aj AJ1 odpadá (CHM)
3 Aj AJX odpadá (JKU)
4 Nj odpadá (SHO)
5 Nj odpadá (SHO)
7 SČJ odpadá (MIL)
8 SČJ odpadá (MIL)
IS1
1 TH 059 navíc ŠAN
1 Tv odpadá (BHA)
2 PEK odpadá (PRO)
3 Ikt odpadá (STA)
4 Ikt odpadá (STA)
5 Cjl odpadá (ŠAN)
6 Aj odpadá (KRČ)
7 Zpv odpadá (HON)
IS2
1 TH 063 navíc SHO
1 PEK odpadá (PRO)
2 Cjl odpadá (ŠAN)
3 Nj odpadá (SHO)
4 Knih odpadá (NOD)
5 Aj AJ1 odpadá (CHM)
5 Aj AJ2 odpadá (MIČ)
6 Eko odpadá (VSL)
7 Eko odpadá (VSL)
IS3
1 TH 054 navíc FAR
1 ICTS odpadá (TUR)
2 ICTS odpadá (TUR)
3 Mat odpadá (FAR)
4 Aj odpadá (BAS)
5 Tv odpadá (BHA)
6 Cjl odpadá (ŠAN)
7 Obn odpadá (JAD)
ISE4
1 Mat odpadá (FAR)
2 Uce EP1 odpadá (NOV)
2 Aj IS1 odpadá (JKU)
3 Aj AJX odpadá (JKU)
3 KIS IS1 odpadá (NOD)
4 Cjl IS1 odpadá (ŠAN)
4 Cjl EP1 odpadá (HRD)
5 ICTS ICT1 odpadá (FAR)
5 PRÁ EP1 odpadá (FOI)
6 ICTS ICT1 odpadá (FAR)
6 PRÁ EP1 odpadá (FOI)
KČ1
1 TH 020 navíc JAD
1 Odv OV1 odpadá (BOH)
1 Odv OV2 odpadá (KOM)
1 Odv OV3 odpadá (VAČ)
2 Odv OV1 odpadá (BOH)
2 Odv OV2 odpadá (KOM)
2 Odv OV3 odpadá (VAČ)
3 Odv OV1 odpadá (BOH)
3 Odv OV2 odpadá (KOM)
3 Odv OV3 odpadá (VAČ)
4 Odv OV1 odpadá (BOH)
4 Odv OV2 odpadá (KOM)
4 Odv OV3 odpadá (VAČ)
5 Odv OV1 odpadá (BOH)
5 Odv OV2 odpadá (KOM)
5 Odv OV3 odpadá (VAČ)
6 Odv OV1 odpadá (BOH)
6 Odv OV2 odpadá (KOM)
6 Odv OV3 odpadá (VAČ)
KČ2
1 TH 008 navíc KUJ
1 Odv OV2 odpadá (Fri)
1 Odv OV1 odpadá (Baz)
2 Odv OV2 odpadá (Fri)
2 Odv OV1 odpadá (Baz)
3 Odv OV2 odpadá (Fri)
3 Odv OV1 odpadá (Baz)
4 Odv OV2 odpadá (Fri)
4 Odv OV1 odpadá (Baz)
5 Odv OV2 odpadá (Fri)
5 Odv OV1 odpadá (Baz)
6 Odv OV2 odpadá (Fri)
6 Odv OV1 odpadá (Baz)
7 Odv OV2 odpadá (Fri)
7 Odv OV1 odpadá (Baz)
KČ3
1 Aj AJ1 odpadá (BAS)
1 Aj AJ2 odpadá (KRČ)
2 Mat odpadá (FAR)
3 Cjl odpadá (JAD)
4 Tech odpadá (BRŮ)
5 Tech odpadá (BRŮ)
6 STO odpadá (MUM)
8 Tv odpadá (JAN)
PO1
1 TH 265 navíc NOV
1 Mat odpadá (KUJ)
2 Mar odpadá (FRE)
3 PRÁ odpadá (FOI)
4 Aj 1.AJ odpadá (KRČ)
4 Aj 2.AJ odpadá (JKU)
5 Eko odpadá (FRE)
6 Cjl 1.AJ odpadá (VRÁ)
7 Cjl 2.AJ odpadá (VRÁ)
PO2
1 Man odpadá (FRE)
2 Mat odpadá (KUJ)
3 Aj odpadá (KRČ)
4 UP PEK1 odpadá (BEN)
4 UP UP2 odpadá (NOV)
5 Cjl odpadá (VRÁ)
6 Eko odpadá (FRE)
VČ1
1 TH 115 navíc ČER
1 Nj NJ2 odpadá (KOF)
1 Nj NJ1 odpadá (HRD)
2 PEK PEK2 odpadá (BEN)
2 Ikt IKT2 odpadá (MUS)
3 PEK PEK2 odpadá (BEN)
3 Ikt IKT2 odpadá (MUS)
4 Aj AJ2 odpadá (CIM)
4 Aj AJ1 odpadá (BKP)
5 SK odpadá (ŽA)
6 Zpv odpadá (HON)
VČ2
1 TH 109 navíc PŘÍ
1 Aj AJ1 odpadá (CIM)
1 Aj AJ2 odpadá (MIČ)
2 VS odpadá (FOI)
3 Tv TV1 odpadá (BHA)
3 Tv TV2 odpadá (JAN)
4 PRÁ odpadá (FOI)
5 Mat odpadá (KVA)
6 SK odpadá (ŽA)
8 ZPS odpadá (VRÁ)
VČ3
1 TH 102 navíc KVA
1 CVS IKT1 odpadá (ČER)
1 CVS IKT2 odpadá (KVA)
2 Cjl odpadá (PŘÍ)
3 VS odpadá (ČER)
4 Tv odpadá (BHA)
5 Aj AJ2 odpadá (CIM)
5 Aj AJ1 odpadá (BAS)
6 Obn odpadá (JAD)
VČ4
1 Cjl odpadá (PŘÍ)
2 Aj AJ2 odpadá (CHM)
2 Aj AJ1 odpadá (CIM)
3 Mat odpadá (KVA)
4 VS odpadá (ČER)
5 HČS odpadá (ČER)
6 PRÁ odpadá (KVA)
8 Tv odpadá (ŠŤA)
9 Tv odpadá (ŠŤA)
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou