Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Tábor, Bydlinského 2474
v
v

Změny v rozvrhu Tuesday 20. 4.

Nepřítomné třídy 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
HT4 SKK SKK SKK SKK SKK
Nepřítomní učitelé - nejsou
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů
Bartoš Štěpán
1 navíc Odv CI3 (OVI1) I02
2 navíc Odv CI3 (OVI1) I02
3 navíc Odv CI3 (OVI1) I02
4 navíc Odv CI3 (OVI1) I02
5 navíc Odv CI3 (OVI1) I02
6 navíc Odv CI3 (OVI1) I02
7 navíc Odv CI3 (OVI1) I02
Borkovcová Hana
1 odpadá Tv VČ2 zrušeno
3 odpadá Tv CŘ2 zrušeno
4 odpadá Tv IS2 zrušeno
7 odpadá Tv IS1 zrušeno
8 odpadá Tv IS1 zrušeno
Borůvková Hana
4 odpadá Tech CI3 (CU1) zrušeno
5 odpadá Tech CI3 (CU1) zrušeno
Färber Stanislav
1 odpadá Mat IS4 zrušeno
Hrubeš Jan
3 odpadá Mat HT4 zrušeno
Janda František
2 odpadá Tv CŘ1 zrušeno
Kofroňová Soňa
5 odpadá Nj HT4 zrušeno
Kubovský Jan
1 odpadá Mat PO2 zrušeno
2 odpadá Mat VČ4 zrušeno
Michálková Lenka
2 odpadá Cjl HT4 zrušeno
Mikolášek Milan
3 odpadá Obn CI3 zrušeno
Musilová Marta
1 odpadá HP HT4 zrušeno
Nováková Irena
6 odpadá Uce HT4 zrušeno
Novotná Ivana Ing.
1 odpadá Eko CI3 (CU1) zrušeno
2 odpadá Eko CI3 (CU1) zrušeno
6 odpadá Eko CI3 zrušeno
Semrád Petr
1 odpadá Fyz CI3 (IN1) zrušeno
2 odpadá Fyz CI3 (IN1) zrušeno
Strnad Tomáš
1 navíc Odv CI3 (OVI2) I05
2 navíc Odv CI3 (OVI2) I05
3 navíc Odv CI3 (OVI2) I05
4 navíc Odv CI3 (OVI2) I05
5 navíc Odv CI3 (OVI2) I05
6 navíc Odv CI3 (OVI2) I05
7 navíc Odv CI3 (OVI2) I05
Šťastný Marcel
3 odpadá Tv HT3 zrušeno
4 odpadá Tv HT4 zrušeno
5 odpadá Tv PO2 zrušeno
8 odpadá Tv ISE3 zrušeno
9 odpadá Tv AU2 zrušeno
Štrouf Jan
4 odpadá Vy CI3 (IN1) zrušeno
5 odpadá Vy CI3 (IN1) zrušeno
8 odpadá Ply CI3 (IN1) zrušeno
9 odpadá Ply CI3 (IN1) zrušeno
Tíkalová Kristýna
1 navíc Odv CI3 (CU1) R11
2 navíc Odv CI3 (CU1) R11
3 navíc Odv CI3 (CU1) R11
4 navíc Odv CI3 (CU1) R11
5 navíc Odv CI3 (CU1) R11
6 navíc Odv CI3 (CU1) R11
7 navíc Odv CI3 (CU1) R11
Změny v rozvrzích tříd
CI3
1 Odv OVI2 I05 navíc Stt
1 Odv OVI1 I02 navíc BRT
1 Odv CU1 R11 navíc Tik
1 Fyz IN1 odpadá (SEM)
1 Eko CU1 odpadá (NOI)
2 Odv OVI1 I02 navíc BRT
2 Odv OVI2 I05 navíc Stt
2 Odv CU1 R11 navíc Tik
2 Fyz IN1 odpadá (SEM)
2 Eko CU1 odpadá (NOI)
3 Odv CU1 R11 navíc Tik
3 Odv OVI1 I02 navíc BRT
3 Odv OVI2 I05 navíc Stt
3 Obn odpadá (MIK)
4 Odv OVI1 I02 navíc BRT
4 Odv OVI2 I05 navíc Stt
4 Odv CU1 R11 navíc Tik
4 Vy IN1 odpadá (STJ)
4 Tech CU1 odpadá (BRŮ)
5 Odv OVI1 I02 navíc BRT
5 Odv CU1 R11 navíc Tik
5 Odv OVI2 I05 navíc Stt
5 Vy IN1 odpadá (STJ)
5 Tech CU1 odpadá (BRŮ)
6 Odv OVI2 I05 navíc Stt
6 Odv OVI1 I02 navíc BRT
6 Odv CU1 R11 navíc Tik
6 Eko odpadá (NOI)
7 Odv OVI2 I05 navíc Stt
7 Odv CU1 R11 navíc Tik
7 Odv OVI1 I02 navíc BRT
8 Ply IN1 odpadá (STJ)
9 Ply IN1 odpadá (STJ)
CŘ1
2 Tv odpadá (JAN)
CŘ2
3 Tv odpadá (BHA)
ISE3
8 Tv odpadá (ŠŤA)
HT3
3 Tv odpadá (ŠŤA)
AU2
9 Tv odpadá (ŠŤA)
HT4
1 HP odpadá (MUM)
2 Cjl odpadá (MIL)
3 Mat odpadá (HRU)
4 Tv odpadá (ŠŤA)
5 Nj odpadá (KOF)
6 Uce odpadá (NOV)
1. - 5. les. Skupinové konzultace
IS1
7 Tv odpadá (BHA)
8 Tv odpadá (BHA)
IS2
4 Tv odpadá (BHA)
IS4
1 Mat odpadá (FAR)
PO2
1 Mat odpadá (KUJ)
5 Tv odpadá (ŠŤA)
VČ2
1 Tv odpadá (BHA)
VČ4
2 Mat odpadá (KUJ)
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou